THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

Ngày đăng: 10-09-2020 | Admin

THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE)

Ngày đăng: 01-09-2020 | Admin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE) ...

LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 30-31/7

Ngày đăng: 01-08-2020 | Admin

Căn cứ vào công văn số 302/ATLD-HLTT đồng ý cho phép Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO SOLUTIONS tổ chức đào tạo khóa GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG ...

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động cho Cty TNHH Pantra Vina, KCN Deep C, Đông Hải, Hải Phòng.

Ngày đăng: 18-07-2020 | Admin

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động cho Cty TNHH Pantra Vina, KCN Deep C, Đông Hải, Hải Phòng. ...

Huấn luyện, đào tạo cho Amtran Vietnam Technology

Ngày đăng: 27-06-2020 | Admin

ISO Solutions chúng tôi đang thực hiện huấn luyện, đào tạo các lớp An toàn điện, An toàn hoá chất ...

Đào tạo An toàn lao động tại Công ty TNHH Sik Vietnam-KCN Nomura

Ngày đăng: 31-05-2020 | Admin

Đào tạo An toàn lao động tại Công ty TNHH Sik Vietnam-KCN Nomura ...

Đào tạo An toàn lao động, An toàn hoá chất, Sơ cấp cứu viên và thực hiện Nhận diện mối nguy và Đánh giá rủi ro cho Amtran Vietnam

Ngày đăng: 10-11-2019 | Admin

Đào tạo An toàn lao động, An toàn hoá chất, Sơ cấp cứu viên và thực hiện Nhận diện mối nguy và Đánh giá rủi ro cho Amtran Vietnam! ...

Đào tạo nhóm 1 An toàn Vệ sinh lao động

Ngày đăng: 16-10-2019 | Admin

Đào tạo nhóm 1 An toàn Vệ sinh lao động ...

Đào tạo an toàn các nhóm 1, 2, 3 tại Công ty Nội thất 190

Ngày đăng: 25-08-2019 | Admin

Đào tạo an toàn các nhóm 1, 2, 3 tại Công ty Nội thất 190 ...