Hệ thống tích hợp ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 cho nhà máy đóng tàu NOSCO

Ngày đăng: 28-06-2019 | Admin

Hợp đồng lớn của chúng tôi với nhà máy đóng tàu NOSCO của Singapore trong thời gian ít nhất 1 năm. ...

Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015

Ngày đăng: 05-04-2019 | Admin

Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và các hoạt động đào tạo An toàn lao động, An toàn hóa chất khác ...

Tư vấn ISO 9001:2015 cho công ty Bao bì Hùng Vương

Ngày đăng: 12-10-2020 | Admin

Tư vấn ISO 9001:2015 cho công ty Bao bì Hùng Vương ...

TƯ VẤN ISO 9001:2015 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU OSHICO

Ngày đăng: 03-09-2020 | Admin

TƯ VẤN ISO 9001:2015 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU OSHICO ...

Tư vấn cho Công ty TNHH Vật tư Y tế Kim Tín (Kinyee Vietnam) xây dựng và lấy chứng nhận ISO 13485: 2016

Ngày đăng: 07-08-2020 | Admin

Trong cái nóng của mùa Covid và sẽ là nhu cầu sau Covid với quá trình dịch chuyển sản xuất sang VN từ Trung Quốc ...

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty TNHH Cơ khí và Dịch vụ Kỹ thuật Vượng Hồng Phát

Ngày đăng: 13-07-2020 | Admin

Chúng tôi đang tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH Cơ khí và Dịch vụ Kỹ thuật Vượng Hồng Phát theo ISO 9001:2015 ...

Tư vấn cho Công ty TNHH Xây lắp Công nghệ ETEC

Ngày đăng: 30-06-2020 | Admin

Tư vấn cho Công ty TNHH Xây lắp Công nghệ ETEC xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và Môi trường ...

Xây dựng hệ thống quản lý ISO 45001:2018 cho Công ty Cổ phân Dịch vụ Kỹ thuật Phateco

Ngày đăng: 16-06-2020 | Admin

Chúng tôi đã cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Phateco xây dựng hoàn thiện hệ thống ...

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho Sumida Electronics Vietnam

Ngày đăng: 11-06-2020 | Admin

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho Công ty TNHH Điện tử Sumida Việt Nam ...