Cầu trục - Kiểm định an toàn - Quản lý an toàn cầu trục - P4 ( Hướng dẫn người móc hàng và tín hiệu)

Ngày đăng: 04-09-2021 | ISO - Solutions (Sưu tập từ nguồn khác)

Việc móc hàng và thống nhất tín hiệu trong khi cẩu là một việc làm quyết định đến sự an toàn của mã hàng trong khi cẩu. Việc xác định khối lượng vật cần nâng, loại dây cáp sử dụng, cách móc hàng và tín hiệu được thống nhất giữa người làm tín hiệu và người điều khiển cũng như người điều khiển với các thành viên khác cần phải được đào tạo và rèn luyện thường xuyên để tránh hiểu lầm  tín hiệu giữa những người liên quan với nhau. bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tài liệu để hướng dẫ việc móc tải và tín hiệu sử dụng trong khi nâng mã hàng.

1. Các kiểm tra cáp và các thiết bị phụ trợ để chọn được thiết bị tốt nhất ( Các bạn xem lại phần 3)

2. Đào tạo những người liên quan đến hoạt động vận hành cầu trục ( Các bạn xem lại phần 1)

3. Đào tạo người mọc kiện hàng

 

CÁC BƯỚC KIỂM TRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍN HIỆU TRONG KHI CẨU

 

 

 

Note: Đây chỉ là những tín hiệu đơn giản trong quá trình sử dụng một cẩu  với một móc  và những bài móc móc hàng cơ bản

Click vào đây để lấy tài liệu đầy đủ

 

                                                                                                                                  -- Hết ---