ĐỘNG LỰC, ƯỚC MƠ - MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THEO PDCA

Ngày đăng: 27-01-2021 | ISO Solutions

Hãy nghĩ về tương lai. Bạn định nghĩa như thế nào về thành công. Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Cái gì thúc đẩy bạn? Điều gì làm bạn rời khỏi giường vào buổi sáng. Có phải thành công nghĩa là gia đình, tiền bạc, sự an toàn, danh dự, giúp đỡ người khác, cải tiện môi trường, giải quyết vấn đề, sự nghiệp, bằng cấp? Bất kỳ cái gì bạn quyết định, điều mấu chốt là phải củng cố được ý chí của mình để thành công. Để thành công, ý chí phải kiên cường – để củng cố ý chí, bạn phải thành công. Nó thoạt nghe giống như một vòng luẩn quẩn và gần đúng như vậy – nó là một vòng tròn tác động tích cực lẫn nhau.

Bạn chính là động lực tốt nhất cho chính mình. Động lực của bạn phải xuất phát từ trong chính bản thân bạn. Những người khác có thể cố gắng khuyến khích bạn nhưng chính bạn lại là người duy nhất có thể đạt được những gì bạn mong muốn. Bạn phải nghe theo bản thân mình – nhất định rằng, bạn có thể! Nếu bạn đưa những ước mơ của mình trở thành mục tiêu, và mục tiêu của bạn trở thành hiện thực, bạn sẽ trở thành thành công.

Mục tiêu chỉ ra phương hướng trong cuộc đời và thúc đẩy động lực của bạn. Mục tiêu giống như tấm bản đồ, chúng đưa bạn đi từ điểm này đến điểm khác. Mục tiêu đưa ra phương hướng bạn cần để đạt tới đích, động lực nâng đỡ bạn trên suốt cuộc hành trình và con đường là thước đo quá trình đi tới thành công. Nếu ước mơ của bạn càng cụ thể, mục tiêu của bạn cũng sẽ rõ ràng. Đừng bao giờ tự hỏi mình như câu hỏi như – “ cái gì sẽ xảy ra nếu” hay “ nó có thể đã xảy ra nếu không”. Hãy đặt những câu hỏi khẳng định tích cực về những gì bạn sẽ làm. Dành ưu tiên cho mục tiêu của mình - mục tiêu nào quan trọng nhất đối với bạn và trước tiên bạn phải làm gì để đưa mục tiêu của mình tiến lên phía trước. Khi bạn hình thành được một bức tranh lớn, hãy chia nét lớn thành nhiều nét nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn nên được xếp từ những mục tiêu hàng ngày đến những mục tiêu một năm, mục tiêu trung hạn từ 2-3 năm, và mục tiêu dài hạn từ 3-5 năm. Hãy làm bản danh sách của bạn thật chi tiết và thực tế. Bạn muốn thành công trong việc đạt được mục tiêu nhưng trong cùng thời gian đó, những mục tiêu cũng thách thức bạn. Vậy nên hãy tập trung và tạo động lực cho chính mình bằng cách cuối mỗi ngày hãy tự thưởng cho mình và củng cố lại quyết tâm của mình cho ngày hôm sau.

Mục tiêu cần thông minh vậy Mục tiêu SMART (Thông minh) là gì? Nó cần hội đủ 5 yếu tố sau .

S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước:

S - Specific : Cụ thể, dễ hiểu.

M - Measurable : Đo lường được

A - Attainable : Có thể đạt được

R - Realistic : Thực tế

T - Time-Bound/ Timely: Thời gian hoàn thành

Khi có mục tiêu rồi, cách tốt nhất để đạt được kết quả là lập kế hoạch cho tương lai. Tiếp theo, kế hoạch phải được đưa ra có hạn định và phác thảo những bước đi chính, điều đó sẽ đưa bạn tới đích trong tương lai. Xin giới thiệu với các bạn vòng tròn PDCA hỗ trợ bạn trong việc thiết lập Kế hoạch và thực hiện nó một cách hoàn hảo trong khi Phương pháp luận của nó rất đơn giản.

PDCA là một phương pháp giúp cho việc có thể đề ra 1 kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu (Plan); cách thức để tiến hành (Do) và kiểm tra quá trình thực hiện (Check) từ đó có thể suy nghĩ cải tiến và đưa ra những bước hành động tiếp theo (Action).

Bạn có thể thấy rõ, Plan lập kế hoạch, Do thực hiện theo kế hoạch là không bao giờ đủ. Bạn luôn phải check vì thực tế bạn đối mặt phải không bao giờ đúng như dự liệu ban đầu, Check khiến bạn hiểu mình đang có vấn đề khó khăn gì, cần thay đổi ra sao và lập kế hoạch mới nếu cần để thích ứng với thay đổi, và cần phải cải tiến cho hiện tại và rồi lại Act tiếp theo. Đây là vòng tròn cải tiến liên tục, không bao giờ dừng lại và là công cụ căn bản cho tư duy. Xin hãy thực hành nó không ngừng nghỉ và trở thành Ông chủ đích thực để có thể sử dụng PDCA cho bất kỳ hành động gì.