ĐÀO TẠO VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG TẠI HẢI PHÒNG - CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG

Ngày đăng: 23-03-2022 | ISO Solutions

Xe nâng hàng là thiết bị dùng để di chuyển và nâng hạ hàng hóa lên độ cao mong muốn một cách dễ dàng, từ đó nâng cao năng suất làm việc của doanh nghiệp. đây là một thiết bị không thể thiếu trong một số loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh những tiện ích mà xe nâng mang lại thì việc sử dụng cũng có nhiều nguy cơ rủi ro không mong muốn xảy ra cho doanh nghiệp.

Vận hành xe nâng an toàn là một yêu cầu về kỹ năng bắt buộc đối với người điều khiển xe nâng hàng để giảm thiểu rủi ro không  mong muốn xảy ra cho tổ chức của mình. Quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp về quản lý hồ sơ và thiết bị đối với xe nâng hàng rất cụ thể và chi tiết (Các bạn có thể xem ở đây)

Quy định về năng lực người vận hành (Các bạn có thể xem chi tiết ở đây) quy định về kiểm định anh toàn (Các bạn có thể xem chi tiết ở đây).

Một trong những quy định bắt buộc đối với người vận hành xe nâng hàng là phải được được đào tạo vận hành theo luật giáo dục nghề nghiệp.

MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO

 Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề vận hành xe nâng trong lĩnh vực công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được các loại xe nâng

 Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề   nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Tổng quan về thiết bị nâng – xe nâng hàng các loại
 • Động cơđốt trong – Hệ thống thủy lực của xe nâng
 • An toàn lao động khi vận hành xe nâng
 • Bảo dưỡng – kiểm tra sửa chữa cơ bản xe nâng
 • Kỹ thuật điều khiển xe nâng để nâng hạ - Xếp – dỡ hàng hóa

SAU KHÓA HỌC HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC

 • Chứng chỉ nghề vận hành xe nâng có giá trị trên toàn quốc và thời hạn vĩnh viễn
 • Thành thạo kỹ năng kiểm tra và bảo dưỡng cơ bản xe nâng hàng
 • Thành thạo kỹ năng nhận diện mối nguy và cách phòng tránh khi vận hành xe
 • Thành thạo kỹ năng vận hành các loại xe nâng hàng thường gặp
 • Thành thạo kỹ năng nâng hạ hàng hóa khối cố định và hàng hóa khác
 • Tác phong chuyên nghiệm trong các môi trường doanh nghiệp nước ngoài

NHỮNG TAI NẠN THƯỜNG GẶP VỚI XE NÂNG HÀNG

Note:

- Tải tài liệu những tai nạn thường xảy ra khi điều khiển xe nâng hàng (Click vào đây)

- Tải tài liệu đào tạo xe nâng (Click vào đây)

- Tải tài liệu quản lý liên quan đến xe nâng hàng (Click vào đây)

- Tải poster quản lý xe nâng hàng (Click vào đây)