Cùng ISO hẹn hò nhé!

Ngày đăng: 02-11-2020 | ISO Soluions

Đến với ISOS, chúng ta không chỉ là những đối tác mà còn là những người bạn, đến với nhau không chỉ còn là những “ hợp đồng, báo giá, hệ thống, rủi ro, tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn, luật định,.....” mà còn bằng sự kết nối yêu thương. Ngoài lề công việc, ISOS chúng tôi xin được connect với các bạn, mời các bạn tham gia những cuộc hẹn nho nhỏ, ví dụ như coffee cùng nói chuyện. Đó là cơ hội để chúng tôi hiểu bạn hơn, trở nên gần gũi và thân thiết đời thường hơn. Và nó cũng giúp chúng ta thoải mái năng lượng để có thể có những ý tưởng mới, đột phá mới trong công việc.

Hãy book lịch với ISOS để chúng mình cùng hẹn hò nhé!