Viện môi trường Vimaru

Ngày đăng: 16-05-2019 | ISO Solutions

Viện môi trường Vimaru- Hội thảo kết nối Doanh nghiệp-ISO Solutions

Chúng tôi sẵn lòng sẻ chia cùng những trăn trở của các bạn trước vận hội lớn lao về nghề nghiệp trong thời điểm Hải Phòng bùng nổ khởi sắc. Chuẩn bị cho tương lại của chính bạn và của một Việt Nam tươi đẹp hơn, hướng tới sự phát triển bền vững.