Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại CBB

Ngày đăng: 01-06-2020 | Admin

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại CBB lấy chứng nhận thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 ...

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Công ty Cổ phần Cơ khí Xây Amecc

Ngày đăng: 14-05-2020 | Admin

Chúng tôi bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ...

Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp cho Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

Ngày đăng: 12-05-2020 | Admin

Chúng tôi bắt đầu dự án đầy thú vị với Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty TNHH Bảo Tiên từ 8/5/2020 với hệ thống quản lý tích hợp 3 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ...

Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại CBB

Ngày đăng: 19-04-2020 | Admin

Từ đầu tháng 3/2020, chúng tôi bắt tay xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại CBB ...

Xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho Nhà máy đóng tàu Hạ Long

Ngày đăng: 05-03-2020 | Admin

Nhà máy đóng tàu Hạ Long, địa điểm quen thuộc, nơi chúng tôi được trở lại và k một chút cảm giác xa lạ với con người và cảnh vật nơi đây ...