Họp hội An toàn Hải Phòng tháng 12

Ngày đăng: 04-12-2019 | ISO Solutions

Sáng ngày 1/12 tại Viện Y học biển Việt Nam, như thói quen hàng tháng của rất nhiều hội viên ...

Góc tâm sự

Ngày đăng: 28-10-2019 | Hội An toàn Hải Phòng

Cuối tháng 10, Hải Phòng rực rỡ trong nắng vàng ươm ...

Hội thảo lần 4 của Hội An toàn Hải Phòng với chủ đề PCCC

Ngày đăng: 04-08-2019 | ISO Solutions

Hội thảo lần 4 của Hội An toàn Hải Phòng với chủ đề PCCC ...

Chúng ta cùng nhau làm nên 1 điều gì đó tốt đẹp hơn cho xã hội

Ngày đăng: 30-06-2019 | ISO Solutions

"Chúng ta cùng nhau làm nên 1 điều gì đó tốt đẹp hơn cho xã hội" đó là câu nói của chị Trần Kim Thoa cũng như mong muốn của các thành viên trong nhóm An toàn Hả ...

Hội thảo An toàn lần 2 của Hội An toàn Hải Phòng

Ngày đăng: 27-05-2019 | ISO Solutions

Hội thảo An toàn lần 2 của Hội An toàn Hải Phòng được tổ chức tại Viện y học biển Việt Nam ...