E-LEARNING

Ngày đăng: 20-10-2021 | ISO SOLUTIONS

ISO Solutions đã ấp ủ từ rất lâu việc xây dựng một hệ thống đào tạo trực tuyến cho hoạt động đào tạo của Doanh nghiệp. Nó cần là một nền tảng thân thiện và hiệu quả với người học, hấp dẫn thúc đẩy sự khám phá của mỗi người và là kênh chia sẻ thông tin hữu ích của ISO Solutions. Trong thời điểm hiện nay với cái nguy và cái cơ có từ Covid, việc chuyển đổi số cho lĩnh vực đào tạo là thứ cấp thiết, không thể trì hoãn thêm.

Các lĩnh vực đào tạo ISO Solutions đang thực hiện:

- Huấn luyện ATVSLĐ các nhóm

- Đào tạo an toàn hóa chất

- Đào tạo an toàn điện

- Đào tạo hệ thống quản lý ISO, các công cụ cải tiến

- Đào tạo kỹ năng mềm.

Website của công ty sẽ được hoàn thiện sớm tại:https://isosolutions.izteach.vn/