DOANH NGHIỆP NÀO SẼ ĐƯỢC GIẢM MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ TNLĐ, BNN?

Ngày đăng: 24-06-2022 | ISO Solutions

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy có phải tất cả các doanh nghiệp đều được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, BNN? Cần phải làm hồ sơ gì để xin giảm mức đóng và thời hạn được giảm mức đóng đối với doanh nghiệp là bao lâu? 

Thứ nhất, doanh nghiệp nào sẽ được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, BNN?

Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN: Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN với mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; mức đóng bằng 0,3% được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bao gồm: Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại;  Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim; Thi công công trình xây dựng; Đóng và sửa chữa tàu biển; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày; Tái chế phế liệu; Vệ sinh môi trường).

Như vậy, không phải tất cả doanh nghiệp đều được giảm mức đóng BHXH vào quỹ TNLĐ, BNN mà chỉ được áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời bảo đảm các điều kiện sau đây:

+) Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

+) Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

+) Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Thứ hai, hồ sơ đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 58/2020/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020.

2. Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 7 Nghị định 58/2020. Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động quy định theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020.

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp sẽ phải làm văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 58/2020/NĐ-CP và nộp kèm Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động.

Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động làm căn cứ xem xét áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Là tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C (được huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động) đang còn hiệu lực theo quy định.

2. Sử dụng chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức trong quá trình thực hiện đánh giá. Chuyên gia đánh giá là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của tổ chức và được bồi dưỡng, sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Công ty ISO Solution, chúng tôi vinh dự là một trong những tổ chức huấn luyện hạng C đủ điều kiện thực hiện dịch vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 58/2020, với các chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động dày dặn kinh nghiệm về nghiệp vụ đánh giá và am hiểu thực tế các hoạt động AT, VSLĐ trong doanh nghiệp, đồng thời đã được Bộ LĐTBXH đánh giá, công nhận theo Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021. Nếu Quý doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục, hồ sơ đề xuất xét giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, BNN hãy liên hệ với chúng tôi theo các số: Hotline 1:  0906.143.256/ Hotline 2: 0915.893.530/ Email: info@isosolutions.net

 

Thứ ba, thời hạn được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, BNN?

1. Thời hạn thực hiện mức đóng 0,3% vào quỹ TNLĐ, BNN là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

2. Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì tiếp tục lập 01 bộ hồ sơ đề xuất giảm mức đóng theo quy định để tiếp tục được xem xét giảm mức đóng.”

Như vậy, thời hạn mà doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH vào quỹ TNLĐ, BNN là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực. Sau đó, nếu muốn tiếp tục được giảm mức đóng thì sẽ phải lập hồ sơ và thực hiện đề nghị theo quy định.