Second home

Ngày đăng: 28-08-2020 | ISO SOluions

Không ai trong mỗi chúng ta đều có thể làm được công việc mà mình yêu thích, nhưng dù làm bất cứ công việc gì, hãy cố gắng làm việc hết mình, hãy đặt thành ý của mình vào công việc đó, rồi dần dần bạn sẽ tìm thấy niềm đam mê với công việc đó. Khép lại một ngày làm việc, thay vì vội vã dọn dẹp đồ đạc trở về nhà sau ngày dài thì tôi cho mình một góc riêng của ISO Soluions để ngồi suy tư - cái cách để lưu thêm xúc cảm với “second home” .