Huấn luyện ATVSLĐ tại Công ty TNHH Sik Việt Nam

Ngày đăng: 30-11--0001 | Admin

Chúng tôi đang huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Công ty TNHH Sik Vietnam tại khu công nghiệp Nomura. ...

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp

Ngày đăng: 12-12-2020 | Admin

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp ...

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Quốc tế thời trang Vinamode

Ngày đăng: 26-11-2020 | Admin

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Quốc tế thời trang Vinamode ...

Các gói Hợp đồng với Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long

Ngày đăng: 12-09-2020 | Admin

Chúng tôi đến Nhiệt điện Thăng Long để bắt đầu hai gói Hợp đồng đào tạo ATVSLD nhóm 6 và thực hiện trọn gói đánh giá rủi ro cho nhà máy trong thời tiết thu đẹp ...

THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

Ngày đăng: 10-09-2020 | Admin

THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG” ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE)

Ngày đăng: 01-09-2020 | Admin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE) ...

LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 30-31/7

Ngày đăng: 01-08-2020 | Admin

Căn cứ vào công văn số 302/ATLD-HLTT đồng ý cho phép Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO SOLUTIONS tổ chức đào tạo khóa GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG ...

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động cho Cty TNHH Pantra Vina, KCN Deep C, Đông Hải, Hải Phòng.

Ngày đăng: 18-07-2020 | Admin

Đào tạo An toàn vệ sinh lao động cho Cty TNHH Pantra Vina, KCN Deep C, Đông Hải, Hải Phòng. ...

Huấn luyện, đào tạo cho Amtran Vietnam Technology

Ngày đăng: 27-06-2020 | Admin

ISO Solutions chúng tôi đang thực hiện huấn luyện, đào tạo các lớp An toàn điện, An toàn hoá chất ...