Hội thảo lần 4 của Hội An toàn Hải Phòng với chủ đề PCCC

Ngày đăng: 04-08-2019 | ISO Solutions

Chúng tôi chỉ rời đi khi đồng hồ điểm 12h trưa. Cảm ơn Ms. Vũ Thị Xuyến từ Toyoda Gosei với phần trình bày về yêu cầu luật định liên quan và những chia sẻ liên quan đến việc thực hiện tại Toyoda Gosei

Cảm ơn tất cả về phần chia sẻ và thảo luận mở hấp dẫn khiến không ai muốn kết  !!!

Hội thảo lần này chỉ được gần 20 người, mong lần tới đông hơn lần thứ 3 và ngày càng nhiều thành viên tham dự chính thức.

Tài liệu của Hội thảo mọi người lấy ở facebook group của Hội nhé!!!