Welcome to ISO Solutions Training & Consulting

Ngày đăng: 28-08-2018 | Admin

Tại ISO Solutions, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức đạt chuẩn ISO quốc tế và tuân thủ các yêu cầu của luật định nhằm đạt được hiệu suất cao về quản lý hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường cũng như tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp.

At ISO Solutions, we help organisations conform to ISO Standards and legislation and achieve a high  performance in health and safety, and the environment and sustainability.

Các chuyên gia An toàn, sức khỏe và Môi trường chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp đưa ra các giải pháp thiết thực nhưng lại hiệu quả về chi phí đemm lại những cải tiến rõ rệt trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp và chứng minh với tất cả các bên liên quan rằng doanh nghiệp đã giảm thiểu rủi ro về tai nạn và không vướng mắc về pháp lý.

Our qualified Health and Safety and Environmental experts work with  you to provide practical and cost-effective solutions delivering tangible  improvements in your management system and demonstrating to all your stakeholders that you have minimised the risks of accidents and legal actions.

Lợi ích từ chúng tôi/ Key benefits from Training & Consulting of ISO Solutions

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định liên quan,

Our extensive team of experienced staffs will keep you compliant.

•Đảm bảo được phục vụ bởi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn

   Reassurance that you are working with our experienced and passionate team providing a wide range of expertise

•Dịch vụ tư vấn độc lập, thực tế và hiệu quả phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và thiết lập hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế

Independent and practical consultancy support aligned to your  business objectives and ISO standard management system

•Confidence of a high quality service throughout in line with ISO Standards for certification

  Niềm tin vào một dịch vụ tư vấn chất lượng cao theo chuẩn ISO dễ dàng đạt chứng nhận.

•Các dịch vụ toàn diện phục vụ doanh nghiệp một cách hiệu quả với mức phí tiết kiệm, phù hợp

   Total coverage to service you efficiently and keep costs to  a minimum.