XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Ngày đăng: 18-04-2019 | ISO SOLUTIONS

Hội thảo tháng của Hội An toàn Hải Phòng là những cuộc gặp gỡ hàng tháng của các thành viên Hội An toàn Hải Phòng trao đổi về các chủ điểm nhất định mà các thành viên Hội quan tâm.
Chủ điểm lần 1 tháng 4/2019-người chủ trì: Trần Kim Thoa