Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Ngày đăng: 28-08-2018 | Admin

ØTư vấn xây dựng hệ thống theo ISO  9001, ISO  14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO 3834-2, ISO 17024, ISO 17025, ISO 26000, SA 8001.. và các yêu cầu của đăng kiểm;

ISO Consultancy: ISO  9001, ISO  14001, ISO 45001, IATF 16949, ISO 3834-2, ISO 17024, ISO 17025, ISO 26000, SA 8001.. and Class requirements

ØKAIZEN,  Lean 6 Sigma, 5S;

ØTư vấn thực hiện việc tuân thủ luật, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, trách nhiệm cộng đồng;

Compliance to legislation and to achieve a high  performance in health and safety, and the environment and sustainability;

ØĐào tạo theo luật định, đào tạo kỹ năng nhân viên quản lý hệ thống HSE;

HSE training under legislation, HSE skills training

ØKiểm định an toàn cho thiết bị;

Inspection of work equipment and machinery

ØTư vấn  và cung cấp Bảo hộ lao động.

PPE Consulting and Supply