Hội thảo An toàn lần 2 của Hội An toàn Hải Phòng

Ngày đăng: 27-05-2019 | ISO Solutions

Hội thảo An toàn lần 2 của Hội An toàn Hải Phòng được tổ chức tại Viện y học biển với sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ Viện và nguyên viện trưởng GS-TS Nguyễn Trường Sơn.

Mô hình của hệ thống quản lý HSSE đẳng cấp được sẻ chia cùng các kinh nghiệm nghề nghiệp. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau cho đến sau 18.00 chiều chủ nhật!!!!