ISO Solutions Tư Vấn Chứng Nhận ISO 45001 tại Công ty Môi trường Minh Tân

Ngày đăng: 19-04-2021 | Admin

Các hợp đồng tư vấn của ISO Solutions vẫn được triển khai đều. Trong đó, chúng tôi có một hợp đồng tư vấn lấy chứng nhận  ISO 45001 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Chi nhánh Công ty CP thương mại dịch vụ kho vận Phú Hưng

ISO solutions tư vấn chứng nhận ISO 45001 cho công ty Minh Tân

ISO Solutions tư vấn chứng nhận ISO 45001 cho công ty Minh Tân

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ISO SOLUTIONS

Add: Tầng 4, Phòng 402, Tòa nhà số 22, đường Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, T.P. Hải Phòng.

Hotline:  0906143256

Email: info@isosolutions.net