Khóa huấn luyện An toàn lao động và dịch vụ Kiểm định kỹ thuật thiết bị tại Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam.

Ngày đăng: 22-09-2020 | Admin

ISO Solutions vinh dự có cơ hội hợp tác cùng Công ty Van Der Leun trong dự án đào tạo ATLĐ cho công nhân viên. Đồng thời cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật các thiết bị, máy móc theo luật định tại công ty.

Những lời khen tặng của các học viên luôn luôn là động lực để giảng viên ISO Solutions tiếp tục cống hiến hết mình!