Lịch đào tạo public 2019 của ISO SOLUTIONS

Ngày đăng: 29-05-2019 | Admin

Chúng tôi chiêu sinh cho các khóa đào tạo của Công ty cho các tháng còn lại của năm 2019. Các khóa đào tạo này được thiết kế dựa trên các module của các khóa đào tạo quốc tế tại nước ngoài cho các Tập đoàn lớn và được điều chỉnh dựa trên văn hóa và tính cách Việt.

Trainer:

Thoa Tran

HSEQ Manager- Damen Song Cam Shipyard

Founder and Former CEO

Vietnam VEG - Thực phẩm sạch Hải Phòng

Founder and CEO Công ty Tư vấn & Đào tạo ISO Solutions.

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

QMS, EMS, OH&SMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Mọi liên hệ và các thắc mắc xin chuyển đến:

Thoa Trần: 0906143256

Zalo: 0906143256.

Email: thoa.trankim@isosolutions.net

Đăng ký 2 suất được giảm giá 30% !!!