LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 30-31/7

Ngày đăng: 01-08-2020 | Admin

Căn cứ vào công văn số 302/ATLD-HLTT đồng ý cho phép Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO SOLUTIONS tổ chức đào tạo khóa GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG của CỤC AN TOÀN – BỘ LĐTB & XH ngày 24/6/2020, trong 2 ngày 30-31/7, chúng tôi đã tổ chức lớp Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động (đối tượng nhóm 2) tại Tầng 8, toà nhà 22 Lý Tự Trọng, Hải Phòng. Học viên 20 người là các Cán bộ HSE từ các Doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh như Toyoda Gosei, Sik, Sumida, Damen, Synztec, Vietel, Nhiệt điện Thăng Long, Amtran, Đóng tàu Sông Cấm, Đóng tàu 189, Etec...

Mục tiêu của Khóa học nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể tự đào tạo An toàn cho Nhân sự nhóm 4 của mình để tiết kiệm chi phí cho DN và theo đó chương trình đào tạo sẽ thiết thực gần gũi với người lao động hơn. Ngoài ra đây sẽ là cơ hội để các Chuyên viên HSE được gặp nhau trao đổi kinh nghiệm, hiểu thêm về luật định và kỹ năng thuyết trình/đào tạo. Bao ngày vất vả chuẩn bị cho trải nghiệm tuyệt vời: lần đầu tiên ISO Solutions tổ chức khóa huấn luyện giảng viên để có được kết quả tốt đẹp, dẫn chứng bằng các bài thi rất OK của các học viên trước BGK là Cục An toàn giám sát. Vui vui một chút vì những gì đã nỗ lực và đã làm được!!!