THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE)

Ngày đăng: 01-09-2020 | Admin

Giới thiệu chung về khóa học:

- Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí KS làm công tác An toàn, sức khỏe nghề nghiệp tại các DN là rất lớn, thực tế hiện nay KS Bảo hộ lao động được đào tạo chính quy không đủ đáp ứng nhu cầu của xã hội, do vậy việc tuyển dụng các bạn KS trái ngành có chứng chỉ học về An toàn Sức khỏe nghề nghiệp khá lớn.

Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO Solutions xây dựng khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE) và đã được tổ chức nhiều lần trong 2 năm 2019-2020, được đánh giá rất cao từ học viên với số điểm từ 9,1.

Học viên tham dự khóa học được đào tạo các kiến thức về mục đích của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý Môi trường; An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và phạm vi của tiêu chuẩn ISO liên quan; cấu trúc chung cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và nội dung của tiêu chuẩn ISO liên quan; các phương pháp tiếp cận nền tảng ISO về hệ thống quản lý (bao gồm: cách tiếp cận quá trình; chu trình Plan- Do- Check- Act; tư duy rủi ro và đánh giá rủi ro; mô hình xử lý vấn đề theo 8D); các yêu cầu từ tiêu chuẩn ISO liên quan và cách áp dụng các yêu cầu này cho cách thức vận hành thực tế tại các doanh nghiệp,….Tất cả các kiến thức cốt lõi từ nội dung chương trình đào tạo Kỹ sư HSE đều được chắt lọc và phát triển theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu từ sự phát triển của xã hội về công tác An toàn, Sức khỏe và Môi trường.

- Khi tốt nghiệp, học viên được cấp chứng chỉ về các tiêu chuẩn liên quan An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp - Occupational Health, Safety And Enterprise Environment. Với chứng chỉ này, học viên hoàn toàn có đủ khả năng để đảm nhân công việc ở các vị trí: Chuyên viên An toàn - Sức khỏe - Môi trường; Phân tích và đánh giá rủi ro trong lao động; Giám sát cải thiện điều kiện lao động cho người lao động tại doanh nghiệp; Quản lý và tổ chức thiết lập các bộ phận đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

1. Mục đích:

Bạn đang chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống Môi trường và An toàn sức khoẻ nghề nghiệp EMS và OH&SMS tại doanh nghiệp: bạn sở hữu hoặc chịu trách nhiệm quản lý các quy trình trong tổ chức của bạn; bạn là nhân viên HSE muốn phát triển kỹ năng cá nhân; bạn mong muốn đóng vai trò là Đánh giá viên nội bộ của Hệ thống quản lý EMS và OH&SMS; bạn muốn hiểu về cách thức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý Doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn ISO quốc tế: ISO 14001, ISO 4500,….Description: ❓Description: ❓Description: ❓

Khoá học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp ISO 14001, ISO 45001 nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, An toàn sức khỏe và môi trường của doanh nghiệp (HSE).

2. Đối tượng tuyển sinh:

• Cán bộ của các công ty, nhà máy, công trình xây dựng….

• Các bạn Sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác muốn có thêm một chứng chỉ để nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

• Các cá nhân có thể tự đăng ký để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tham gia hoạt động trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động, Bảo hộ lao động, An toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp.

3. Nội dung chương trình học & hình thức thi

3.1 Nội dung chương trình học:

Chương trình học được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư HSE đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm tại công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO Solutions, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú tại các doanh nghiệp, có chứng nhận quốc tế IRCA/ CQI về các tiêu chuẩn liên quan.

Danh mục trong chương trình đào tạo được trình bày ở dưới đây:

Mục đích của các tiêu chuẩn hệ thống Quản lý Môi trường; An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và phạm vi của tiêu chuẩn ISO liên quan

Cấu trúc chung cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và nội dung của tiêu chuẩn ISO liên quan

Các phương pháp tiếp cận nền tảng ISO về hệ thống quản lý bao gồm:

Cách tiếp cận quá trình

Chu trình Plan- Do- Check- Act

Tư duy rủi ro và đánh giá rủi ro

Mô hình xử lý vấn đề theo 8D

Các yêu cầu từ tiêu chuẩn ISO liên quan và cách áp dụng các yêu cầu này cho cách thức vận hành thực tế tại các doanh nghiệp

3.2: Học và thi theo hình thức cuốn chiếu, thi kết thúc môn vào ngày thứ 2 của khoá học.

4. Chứng chỉ của khóa học:

Sau khi kết thúc chương trình học, học viên làm bài thi theo sự hướng dẫn của giảng viên.