Báo cáo an toàn, vệ sinh lao động

Ngày đăng: 09-06-2022 | Admin

Công tác báo cáo an toàn, vệ sinh lao động định kỳ là hoạt động mà mỗi cơ sở SXKD đều phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành. Dưới đây là 3 báo cáo định kỳ Quý doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng tần suất và thời hạn báo cáo, tránh bị phạt vi phạm hành chính:

STT

TÊN BÁO CÁO

CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

TẦN SUẤT

NƠI NHẬN

1

 Báo cáo công tác an toàn,

 vệ  sinh lao động 

 

 Thông tư  07/2016/TT-BLĐTBXH

 ngày 15/5/2016 - Điều 10

 (Phụ lục II)

 01 lần/năm

 Trước ngày 10/01

 - Cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có)

 - Sở LĐTBXH

 - Sở y tế

2

 Báo cáo tổng hợp tình hình

 tai nạn lao động

 

 NĐ số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

 Điều 24

 (Phụ lục XII)

 2 lần/năm

 (trước 05/7 và 10/01)

 Sở LĐTBXH

3

 Báo cáo hoạt động y tế của

 cơ sở

 Thông tư số 19/2016/TT-BYT

 ngày 30/6/2016 - Điều 10

 (Phụ lục số 8)

 2 lần/năm

 (trước 05/7 và 10/01)

 - Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã

 Hoặc:

 - Trung tâm y tế Bộ/ngành

Link Dowload Mẫu báo cáo ( Click vào đây)

Ngoài việc giúp cơ sở SXKD tuân thủ quy định pháp luật, tránh bị xử phạt vi phạm theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022), việc lập các báo cáo định kỳ về AT, VSLĐ còn là một trong 3 điều kiện giúp cơ sở SXKD có thể được xét giảm mức đóng (từ 0,5% xuống còn 0,3%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/05/2020.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu Quý doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thêm về chính sách mới này. 

Hotline 1:  0906.143.256/ Hotline 2: 0915.893.530/ Email: info@isosolutions.net