KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

Ngày đăng: 25-11-2021 | Admin

THÔNG BÁO KHÓA HUẤN LUYỆN CHO “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

do Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo ISO Solutions tổ chức theo sự chấp thuận và giám sát của Cục An toàn vào tháng 12/2021 như sau:

????Khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng nhận về ATVSLĐ. Với điều này, học viên hoàn toàn có khả năng tự huấn luyện ATVSLĐ cho nhóm 4 tại DN của mình hoặc có cơ hội là giảng viên của các trung tâm huấn luyện ATLĐ

✅2. Thời gian và nội dung đào tạo:

????2.1 Đối tượng cập nhật kiến thức định kỳ dành cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

+ Cập nhật kiến thức mới về An toàn, vệ sinh lao động:

+ Ngày học: Ngày 20 tháng 12 năm 2021

????2.2 Đối tượng nhóm 2 theo luật An toàn, vệ sinh lao động:

+ Cập nhật kiến thức mới về An toàn, vệ sinh lao động: 4 giờ

+ Kỹ năng thuyết trình, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động 4 - 8 giờ

+ Chuẩn bị bài thi: 2 giờ

+ Thi thuyết trình: 20 phút

+ Thời giant hi thực hành: 20 phút với chủ đề tự chọn

+ Ngày học: Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2021

????2.3 Đối tượng khác:

+ Hệ thống chính sách pháp luật về ATVSLĐ: 8 giờ

+ Nghiệp vụ công tác ATVSLĐ: 28 giờ

+ Nội dung huấn luyện, thuyết trình, truyền thong về an toàn vệ sinh lao động 4.0 – 4 giờ

+ Kỹ năng huấn luyện. thuyết trình, truyền thong về an toàn vệ sinh lao động 4 – 4 giờ

+ Thi lý thuyết: 90 phút

+ Thi thuyết trình: 20 phút

+ Ngày học: từ 17 đến 21 tháng 12 năm 2021

✅3. Chương trình đào tạo:

+ Đào tạo đáp ứng các yêu cầu trong thong tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

+ Ngày học: Từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2021

✅4. Địa điểm huấn luyện:

- Hội trường tầng 8 tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng- Minh Khai- Hồng Bàng- Hải Phòng

✅5. Kinh phí:

- Đối với khóa huấn luyện người huấn luyện cập nhật kiến thức là: 1,500,000 đ/hv

- Đối tượng thuộc nhóm 2 theo luật An toàn vệ sinh lao động: 3,500,000 đ/hv

- Đối tượng khác đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia lớp huấn luyện: 4,500,000 đ/hv

Chi phí trên đã bao gồm thuế, chi phí tài liệu, văn phòng phẩm, sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành và chứng nhận giảng viên.

????Các đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu tham gia xin lien hệ:

CÔNG TY TNHH Tư vấn và Đào tạo ISO Solutions

Địa chỉ: P402- Tầng 4- số 22 Lý Tự Trọng- Minh Khai- Hồng Bàng- Hải Phòng

☎️Số điện thoại: 0906143256 (Ms Thoa)

????Email: info@isosolutions.net

????Facebook: Công ty TNHH Tư vấn & Đào Tạo ISO Solutions