Lớp học ISO 14001 và ISO 45001

Ngày đăng: 06-10-2020 | Admin

Tháng 9 thật sự rất bận rộn nhưng lịch đã lên trước từ đầu tháng kèm những đơn đặt hàng từ trước từ các khách hàng lẻ quen biết, thân thuộc và quá tin tưởng ISO Solutions. Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi lại có 2 buổi làm giảng viên dạy về HSE theo tiêu chuẩn ISO đầy cảm xúc. Lại là những sẻ chia và sự tâm huyết với nghề từ các ACE đến từ các KCN ở Hải Phòng và Hà Nội.