Tư vấn chứng nhận ISO tháng 11

Ngày đăng: 15-11-2021 | Admin

Hôm nay trở lại Công ty Bao bì Hùng Vương sau đúng 1 năm tư vấn ISO 9001:2015 tại đây, xem hệ thống tài liệu và cách thức mọi người vận hành và chuyển đổi sau một năm, mình thấy hạnh phúc vô cùng. Quả thật chỉ cần cam kết của BLĐ cao và sự nỗ lực của mọi người mọi thứ sẽ thay đổi. Nhìn cách thức mọi người vận hành cho chiến lược mục tiêu ngắn dài hạn, việc thực hiện đánh giá rủi ro thật và xuyên suốt, cho đến quản lý sự thay đổi, kiểm soát chất lượng, tỉ lệ sai hỏng sát sao từng tháng và việc đo lường sự hài lòng khách hàng đến xem xét lãnh đạo định kỳ và hiệu lực, thật sự nó trở thành niềm vui suốt cả ngày hôm nay của mình.

Những ngày này mình đang đi với Công ty TNHH Thương mại Minh Đức cho ISO 9001:2015; Công ty TNHH Thép Hùng Nguyên với bộ combo ISO 9k, 14k, 45k; Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất Hoàng Giang với ISO 9001:2015 và LG Chem Engineering Plastic với ISO 45001:2018. Vừa làm với DN FDI vừa DN Việt Nam luôn là những trải nghiệm tuyệt vời trong công việc, sự khác biệt, những giá trị khác nhau và những yêu cầu khác nhau cho những xưởng sản xuất hầu như sơ khai cho đến các DN gần trăm tuổi của Tập đoàn khiến mình lớn không ngừng.

Tháng 11 bận rộn và với tiết trời se lạnh cần để yêu thương!