Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng cho IPC Steel Structures

Ngày đăng: 12-07-2019 | Admin

Cảm ơn Bạn lãnh đạo và các thành viên Công ty kết cấu thép IPC-Hải Phòng đã tin tưởng ISO Solutions tư vấn xây dựng lại hoàn toàn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:20018

Và nó đã được làm lại cao hơn thế; đáp ứng yêu cầu của các khách hàng nước ngoài khó tính trong lĩnh vực kết cấu thép. Hệ thống được thiết lập hoàn toàn song ngữ, tiếng Anh và Việt.

Trong ảnh là buổi đào tạo cuối cùng để hệ thống bắt đầu hoạt động sau 3 Tháng hoàn thiện.