Đào tạo Nhận diện mối nguy và Đánh giá rủi ro cho Doanh Nghiệp (KY & Risk Assessment) tại SIK Vietnam.

Ngày đăng: 23-07-2020 | Admin

Chúng tôi đã có những ngày cuối tuần ý nghĩa với Quản trị rủi ro cho Doanh nghiệp tại SIK Vietnam 18/7, KCN Nomura. Trong quá trình đi đào tạo tại nhiều mô hình Doanh nghiệp khác nhau, đào tạo tại Doanh nghiệp của Nhật Bản luôn là điều áp lực hơn cả. Có thể nhìn thấy giá trị của các DN Nhật Bản rất rõ nét, họ áp dụng mô hình quản lý của họ sang Việt Nam và tuân thủ chặt chẽ, cũng như đã đầu tư tối ưu vào năng lực nhân sự ngay từ đầu, nên các Doanh nghiệp có vốn FDI của Nhật kiến thức nền của CBCNV rất ổn, có thể thấy rất rõ khi họ trình bày và thực hiện các bài tập. Trước khi đến hoặc ngay những phút đầu tiên set up quy tắc của buổi đào tạo điều cần làm luôn là: cần phải biết họ đang có gì và áp dụng ở mức nào rồi để buổi học tương tác hiệu quả hơn, không mất thời gian nói lại những điều họ đã biết.

Khi tư vấn hay đào tạo tại các Doanh nghiệp Nhật, vào giờ break time/lunch time mình luôn bảo các cấp Quản lý đặc biệt các Giám đốc Sản xuất tại đây: các anh giúp các Doanh nghiệp ngoài kia đi, ngoài kia các Doanh nghiệp Việt cần các kiến thức thế này của các anh nhiều lắm.

Ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa!!! Và xin cảm ơn điểm số đánh giá của ~30 học viên SIK, cảm ơn vì sự cho đi và nhận lại.