Đào tạo phát triển kỹ năng cá nhân tháng 8/2019

Ngày đăng: 28-08-2019 | Admin

Đào tạo phát triển kỹ năng cá nhân tháng 8/2019 (17-18/AUGUST)

ISO 45001:2018 khóa 2 của năm 2019. Lớp học lần này có 8 học viên, đa dạng thành phần và ấm cúng.

Sự trải nghiệm và chia sẻ kiến thức đồng hành cùng với học viên không chỉ trong khóa học mà còn sau khóa học với những người cùng suy nghĩ, cùng mong mỏi và cùng nỗ lực về 1 thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người!!!