Đào tạo vận hành cho Công ty Thông tin M3, Viettel

Ngày đăng: 23-06-2020 | Admin

Chúng tôi quay lại Khu công nghệ cao Hoà Lạc với hợp đồng đào tạo vận hành thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ, sơ cấp nghề và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho Nhóm 3, nhóm lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động với M3.

ISO Solutions vươn xa.