Khóa đào tạo vận hành thiết bị tại Regina Miracle International Vietnam

Ngày đăng: 05-07-2021 | Admin

ISO Solutions đang thực hiện hợp đồng đào tạo vận hành thiết bị với Regina Miracle International Vietnam. Tại đây, chúng tôi có hợp đồng đào tạo 3 lớp vận hành xe nâng hàng cho Regina Miracles. Công việc nối công việc.

ISO SOLUTIONS đào tạo vận hành thiết bị sơ cấp nghề tại Regina Miracle International Vietnam

Trong đó, các lớp đào tạo của ISOS luôn nghiêm túc thực hiện 5K để đảm bảo sức khỏe của mọi người trong mùa dịch bệnh này.

ISO SOLUTIONS đào tạo vận hành thiết bị sơ cấp nghề tại Regina Miracle International Vietnam