Đào tạo vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Ngày đăng: 25-08-2019 | Admin

Đào tạo vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại 1 Cty Điện tử quy mô lớn của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ!

Trong các tuần 33, 34, 35 ISO Solutions kín lịch đào tạo vận hành thiết bị cho rất nhiều lớp lớn/ nhỏ được tổ chức tại chính Nhà máy này tại Tràng Duệ.

Chúng tôi bận rộn và chúng tôi Hạnh phúc, vui vẻ với công việc của mình.

PS: chính sách bảo mật cho Khách hàng được tuân thủ, các hình ảnh được đưa ra hữu hạn!!!